Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej

 1. OPIS ELEMENTÓW NA STRONIE
  • Menu podmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.
  • Menu przedmiotowe - menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.
  • Instrukcja obsługi - odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Redakcja Biuletynu - odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu
  • Rejestr zmian - odnośnik do podstrony zawierającej informację o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wcześniej do Biuletynu.
  • Wyszukiwarka - okno wyszukiwarki ogólnej.
  • Wyszukiwanie zaawansowane - odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.
 2. NAWIGACJA

  Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu". Klikając w jeden z aktywnych elementów „MENU PODMIOTOWEGO" bądź „MENU PRZEDMIOTOWEGO" użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu". Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.

  Na stronę główną przenosi link „Strona główna" dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

 3. PRACA Z DOKUMENTAMI

  Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu przedmiotowego, Menu podmiotowego, Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego oraz z poziomu Rejestru zmian.

  Dostępność z poziomu „Menu".

  Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów.

  Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego".

  Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wcisniecie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

  Dostępność z poziomu „Rejestru zmian".

  Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian" dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Klikając na dokumen użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 4. WYSZUKIWANIE

  Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.

  Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy i wysłaniu zapytania np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania.